Risma Systems - Mjukvarulösningar som stärker organisationen - RISMAsystems SE
transparent

Synkronisera strategi, riskhantering, kontroller och projekt.

Mjukvarumodulerna i RISMAbusiness kan användas och köpas individuellt och du betalar bara för det du behöver.

Kontakta oss

Kontakta mig gärna

170303_logoer

Det här är RISMAbusiness:

RISMAexecution

RISMAexecution används primärt i ett eller flera av följande tre syften: implementering av strategi, portföljhantering av projekt samt riskmitigeringsplaner. Systemet tillåter användaren att dokumentera valfritt projekt tillsammans med ett obegränsat antal underprojekt i ett obegränsat antal lager av under-under-projekt i systemet.

Tydligt fokus på själva förloppet

Användarna kan spåra förloppet inom varje delaktivitet med hjälp av ett trafikljussystem. Tillgång till information kan skräddarsys för varje användare (precis som i övriga moduler). Projekt och underprojekt kan enkelt länkas till riskerna i RISMArisk och kontrollerna i RISMAcontrols.

RISMAcontrols

RISMAcontrols används primärt av ekonomiavdelningar för att strukturera och dokumentera interna kontroller och förbättra processer. Syftet är oftast att spara tid och förbättra dokumentationen men en annan effekt är även en lägre granskningskostnad.

Full översikt i realtid

Verktyget kan även användas för alla typer av återkommande aktiviteter som kvalitetskontroll och HR-relaterade aktiviteter. Verktyget ger intressenterna en full översikt över status relaterad till återkommande aktiviteter. De återkommande aktiviteterna kan länkas till riskerna i RISMArisk och till de strategiska initiativen och projekten inom RISMAexecution.

RISMArisk

RISMArisk kan användas av alla organisationer och av alla intressenter inklusive Risk Manager, Risk Owners och Senior Management-representanter. Det användarvänliga verktyget ger en betydande tidsbesparing för Risk Managers och ser till att styrelsen och ledningsgruppen får regelbundna rapporter baserade på realtidsdata i systemet.

En integrerad approach

Det är möjligt att länka risker till relaterade interna kontroller i RISMAcontrols och de mitigeringsplaner som skapas i RISMAexecution. Det här förser Risk Manager och Senior Manager med en komplett översikt över riskmitigeringsaktiviteterna för varje risk.

160201_iPad_MockupExecDash

RISMAexecution

Dashboards

Alltid uppdaterad information

Övervaka arbetsuppgifter och deadlines

Gantt-schema över alla arbetsuppgifter

160201_iPad_MockupControlsDash

RISMAcontrols

Dashboards

Snabb statusöverblick

Övervaka alla slags kontroller

Enkel rapportering

160201_iPad_MockupRiskDash

RISMArisk

Dashboards

Se företagets alla risker

Följ utvecklingen för varje risk

Enkel och illustrerande rapportering

 Vi hjälper dig med att…

shutterstock_195219530 kopi

implementera dina strategier

Risma hjälper chefer att implementera sina strategier genom att centralisera kommunikationen om mål, aktiviteter och ansvarsområden genom att övervaka driften.

Läs mer

shutterstock_72378763

hantera projektportföljer effektivt

Risma hjälper chefer att hantera projektportföljer genom att bevara en detaljerad överblick över projektmoduler, aktiviteter, ansvarsområden och drift.

Läs mer

shutterstock_239643502

styr dina risker effektivt

Värdera sannolikheten och finansiell påverkan av samtliga risker. Få en överblicksbild med våra visuella riskmatriser och skapa detaljerade rapporter. Vår applikation är designad till att göra varje led i riskhanteringsprocessen mer effektiv, billigare och enklare att hantera.

Läs mer

shutterstock_118439755

utför alla interna kontroller

Kvalitetssäkring? Finansiella kontroller? Återkommande uppgifter? Varje månad? Varje vecka? Varje dag? Alla typer av interna kontroller kan installeras och övervakas av relevanta och involverade chefer. Vår enkla design säkrar att dina medarbetare enkelt och snabbt kan utföra kontroller och därmed säkra bästa praxis.

Läs mer

shutterstock_334043390

optimera månadsavslut

Minska dina revisionsomkostnader. Övervaka alla uppgifter relaterade till de månatliga/kvartalsmässiga/årliga bokföringar. Med vår applikation får du en komplett överblick över utförda uppgifter, brister historik, och du kan enkelt upptäcka oregelbundheter.

Läs mer

shutterstock_337004030

koppla samman alla processer

Med RISMAbusiness kan du koppla, hantera och övervaka alla strategiska initiativ, interna kontroller och risker. Vårt programvarupaket erbjuder en ny nivå av transparens i företagets olika nivåer och centrala funktioner.

Läs mer

EnglishGermanSpainFrenchDanish